4 Mayıs, Cuma

SAAT OTURUM ADI-OTURUM BAŞKANI KONU
07:15-08:15 KAHVALTILI UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Canan Albayrak (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun)

Günümüzde Uygulanan Profilaksi Tedavisinin Sınırlı Yönleri: Zafer Şalcıoğlu (Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul) 

Kişiselleştirilmiş Profilaksi ve Farmakokinetik Eğrinin Yorumlanması: Zühre Kaya (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara)

08:15-09:15 UYDU SEMPOZYUMU Pediatrik İTP’de Güncel Gelişmeler ve Revolade Deneyimİ

Oturum Başkanı: Hale Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Şule Ünal Cangül (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

09:15-10:00 TROMBOZLU OLGUM VAR-I

Oturum Başkanları: Gülersu İrken (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Mualla Çetin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Sinüs Venöz Tromboz: Aylin Canbolat (Medeniyet Üniversitesi, İstanbul)
Katater Trombozu: Arzu Akçay (Acıbadem Hastanesi, İstanbul)
Pulmoner TE: İkbal Ok Bozkaya (Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji  Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara)
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:15 TROMBOZLU OLGUM VAR-II

Oturum Başkanları: Atila Tanyeli (Memorial Hastanesi, İstanbul), Murat Söker (Dicle Üniversitesi, Diyarbakır)

OKS Sonrası Tromboz: Dilek Gürlek Gökçebay (Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi,                         Ankara)
Renal Ven Trombozu: Göksel Leblebisatan (Çukurova Üniversitesi, Adana)
Kardiak Tromboz: Emine Türkkan (Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul)
11:15-12:00 DIC Mİ TIC Mİ ?

Oturum Başkanları: Nejat Akar (TOBB ETÜ Hastanesi, Ankara), Erol Erduran (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)

TIC-AIC-LIC Yeni Koagülopatiler: Yeşim Oymak (Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, İzmir)
DIC Tedavisinde Yeni Ne Var ?: Zühre Kaya (Gazi Üniversitesi, Ankara)
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ- UYDU SEMPOZYUM (12:15-13:15)
13:30-14:15 KANAMALI OLGUM VAR-I

Oturum Başkanları: Canan Vergin (Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, İzmir), Lebriz Yüksel Soycan (Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)

NAİT: Özgür Cartı (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
KİT’te Kanama: Suar Çakı Kılıç (Medicalpark Hastanesi, İstanbul)
Konjenital Trombositopenide Kanama: Arzu Akyay (İnönü Üniversitesi, Malatya)
14:15-15:00 KANAMALI OLGUM VAR-II

Oturum Başkanı: Sevgi Yetgin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

IKK Hemofili: Ebru Yılmaz Keskin (Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta)
Refrakter ITP’de Kanama: Can Acıpayam (Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş)
Enfeksiyon Hastasında Kanama: Yasemin Altuner (Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kayseri)
 Fenotip-Genotip İlişkisi ve Klinik Yansımaları: Şule Ünal Cangül (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-17:00 Sözel Bildiriler
17:00-18:00 Poster Oturumları
20:00 Gala