7 Mayıs, Pazar

7 Mayıs, Pazar
8:30-9:30

Akılcı İlaç Kullanımı

Oturum Başkanları: Ünsal Özgen, Hilmi Apak

Febril Nötropenide Akılcı İlaç Kullanımı: Emine Türkkan

İntravenöz Demir Tedavisinin Yeri ve Uygulaması: Yıldız Yıldırmak

Talasemi Dışı Transfüzyonel Demir Yükünün İzlemi ve Yönetimi: Çetin Timur

9:30-10:30

Hemofili Oturumu

Oturum Başkanı: İlgen Şaşmaz, Bülent Zülfikar

Yakın Gelecekte Hemofili Tedavisi: Yılmaz Ay

Yeni Tanı Almış Ağır Hemofili A Hastam Var. Nasıl Tedavi Etmeliyim?: Selin Aytaç Eyüboğlu 

10:30-10:45 KAHVE MOLASI
10:45-11:45

Örneklerle Hematolojik Morfoloji Pratiği

Oturum Başkanı: Lale Olcay, Betül Biner Orhaner

Periferik Kan Yayması Morfolojisi: Neşe Yaralı

Kemik İliği Aspirasyon Morfolojisi: Emin Kürekçi

11:45-12:00 Kapanış