SAAT OTURUM ADI-OTURUM BAŞKANI KONU
08:30-09:00

AÇILIŞ OTURUMU

Prof. Dr. Mustafa Kibar (Çukurova Üniversitesi Rektörü, Adana)

Prof. Dr. Serdar Özbarlas (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Adana)

09:00-10:30

HEMOGLOBİNOPATİ İLE BİR ÖMÜR

Oturum Başkanları: Ümran Çalışkan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya), Tülin Tiraje Celkan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Namık Yaşar Özbek (Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara)

Açılış: Bülent Antmen (Acıbadem Hastanesi, Adana)
Türkiye’de Orak Hücre Anemisi: Yurdanur Kılınç (Çukurova Üniversitesi, Adana)
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:00

ORAK HÜCRELİ ANEMİDE YENİ UFUKLAR

Oturum Başkanları: Çiğdem Altay (Ankara), Fatma Gümrük (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

OHA’de Komplikasyonların İzleminde Yenilikler: Selma Ünal (Mersin Üniversitesi, Mersin)
OHA ve Tromboz: Alphan Küpesiz (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
12:00-13:30 KONFERANS (12:15-13:00)

Oturum Başkanları: Aytemiz Gürgey (Ankara), Türkan Patıroğlu (Erciyes Üniversitesi, Kayseri

Çocukluk Çağı Trombozunda Neler Değişti ?: Hale Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

13:30-15:00

TALASEMİ

Oturum Başkanları: Leyla Ağaoğlu (Acıbadem Fulya Hastanesi, İstanbul), Yeşim Aydınok (Ege Üniversitesi, İzmir)

Talasemide Demir Şelasyonu ve Bioeşdeğer Ürünler: Zeynep Karakaş (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Türkiye’de Taramalarda ve Prenatal Tanıda Son Durum: İlgen Şaşmaz (Çukurova Üniversitesi, Adana)
15:00-16:00

HEMOFİLİDE GELECEK (PRO-CONS)

Oturum Başkanı: Ömer Devecioğlu (Memorial Hastanesi, İstanbul), Bülent Zülfikar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Gen Tedavisi: Melike Sezgin Evim (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
Hemofilide Yeni İlaçlar: Zafer Şalcıoğlu (Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul)
16:00-16:30 KAHVE ARASI
16:30-18:00

SORUNLU DURUMLARDA DEMİR TEDAVİSİ

Oturum Başkanları: Leyla Zümrüt Uysal (Ankara Üniversitesi, Ankara), Sema Anak (Medipol Üniversitesi, İstanbul)

Kronik Hastalık Anemisi Patogenezi: Didem Atay (Acıbadem Atakent Hastanesi, İstanbul)
Enfeksiyon ve Demir: Ekrem Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
IBH’larında Demir Eksikliğinin Tanısı ve Tedavisi: Emine Zengin (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)
Böbrek Hastalarında Anemi ve Sağaltımı: Selin Aytaç (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
18:00-18:30

Nobel Ödülleri ve Bilimde Merakın Önemi: Emin Kansu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

21:00-22:00

ALL-IC REL 2016 Protokolü Tartışması: Volkan Hazar (Medicalpark Hastanesi, İstanbul)

SAAT OTURUM ADI-OTURUM BAŞKANI KONU
07:15-08:15 KAHVALTILI UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Canan Albayrak (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun)

Günümüzde Uygulanan Profilaksi Tedavisinin Sınırlı Yönleri: Zafer Şalcıoğlu (Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul) 

Kişiselleştirilmiş Profilaksi ve Farmakokinetik Eğrinin Yorumlanması: Zühre Kaya (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara)

08:15-09:15 UYDU SEMPOZYUMU Pediatrik İTP’de Güncel Gelişmeler ve Revolade Deneyimİ

Oturum Başkanı: Hale Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Şule Ünal Cangül (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

09:15-10:00

TROMBOZLU OLGUM VAR-I

Oturum Başkanları: Gülersu İrken (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Mualla Çetin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Sinüs Venöz Tromboz: Aylin Canbolat (Medeniyet Üniversitesi, İstanbul)
Katater Trombozu: Arzu Akçay (Acıbadem Hastanesi, İstanbul)
Pulmoner TE: İkbal Ok Bozkaya (Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara)
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:15

TROMBOZLU OLGUM VAR-II

Oturum Başkanları: Atila Tanyeli (Memorial Hastanesi, İstanbul), Hilmi Apak (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

OKS Sonrası Tromboz: Dilek Gürlek Gökçebay (Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)
Renal Ven Trombozu: Göksel Leblebisatan (Çukurova Üniversitesi, Adana)
Kardiak Tromboz: Emine Türkkan (Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul)
11:15-12:00

DIC Mİ TIC Mİ ?

Oturum Başkanları: Nejat Akar (TOBB ETÜ Hastanesi, Ankara), Erol Erduran (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)

TIC-AIC-LIC Yeni Koagülopatiler: Yeşim Oymak (Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, İzmir)
DIC Tedavisinde Yeni Ne Var ?: Zühre Kaya (Gazi Üniversitesi, Ankara)
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ- UYDU SEMPOZYUM (12:15-13:15)      PFE

A’dan B’ye Hemofili Olguları

  • Alphan Küpesiz (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
  • Gül Nihal Özdemir (Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul)
  • Yasemin Torun (Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kayseri)
13:30-14:15

KANAMALI OLGUM VAR-I

Oturum Başkanları: Canan Vergin (Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, İzmir), Lebriz Yüksel Soycan (Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)

NAİT: Özgür Cartı (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
KİT’te Kanama: Suar Çakı Kılıç (Medicalpark Hastanesi, İstanbul)
Konjenital Trombositopenide Kanama: Arzu Akyay (İnönü Üniversitesi, Malatya)
14:15-15:00

KANAMALI OLGUM VAR-II

Oturum Başkanı: Sevgi Yetgin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Mehmet Ertem (Ankara Üniversitesi, Ankara)

IKK Hemofili: Ebru Yılmaz Keskin (Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta)
Refrakter ITP’de Kanama: Can Acıpayam (Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş)
Enfeksiyon Hastasında Kanama: Yasemin Torun (Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kayseri)
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-17:00 Sözlü Sunu Oturumları

17:00-18:00 E-poster Oturumları

 

SAAT OTURUM ADI-OTURUM BAŞKANI KONU
07:15-08:15 KAHVALTILI UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Bülent Antmen (Acıbadem Hastanesi, Adana)

 Demir Şelasyonu Tedavisinde Hasta Uyumunu Etkileyen Faktörler

Konuşmacı: İlgen Şaşmaz (Çukurova Üniversitesi, Adana)

08:30-09:30

VWF’nin BİLMEDİĞİMİZ YANLARI

Oturum Başkanları: Türkiz Gürsel (Gazi Üniversitesi, Ankara), Kaan Kavaklı (Ege Üniversitesi, İzmir)

Enfeksiyon ve vWF: Saadet Akarsu (Fırat Üniversitesi, Elazığ)
Metastaz ve vWF: Sinan Akbayram (Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep)
09:30-10:30

TROMBOSİTLERİN KANAMA DIŞI GÖREVİ

Oturum Başkanları: Davut Albayrak (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun), Murat Söker (Dicle Üniversitesi, Diyarbakır)

Yara İyileşmesinde Trombositlerin Görevi: Fatih Mehmet Azık (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla)
Trombosit Nötrofil Konuşması: Barış Malbora (Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir)
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:30

KEMİK İLİĞİ NAKLİNDE DONÖR SEÇİMİ

Oturum Başkanları: Özcan Bör (Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir), Serap Aksoylar (Ege Üniversitesi, İzmir)

HLA Gruplarına Göre Seçim: Gülsün Karasu (Medicalpark Göztepe Hastanesi, İstanbul)
KIR Durumuna Göre Seçim: Dilber Talia İleri (Ankara Üniversitesi, Ankara)
12:30-13:30 UYDU SEMPOZYUMU   

Talasemide Transplantasyon ve Şelasyon Tedavisi

Oturum Başkanı: Zeynep Karakaş (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

 

Pre-Transplantasyon Demir Şelasyonu ve Transplantasyona Hazırlık : Bülent Antmen (Acıbadem Hastanesi, Adana)

Talasemide Post Transplantasyon Demir Şelasyonu: Mehmet Akif Yeşilipek (Medicalpark Antalya Hastanesi, Antalya)

13:30 Kapanış